st. sierż. Robert Lewandowski - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

st. sierż. Robert Lewandowski

Data publikacji 07.04.2010

Rejon 5

 st. sierż. Robert Lewandowski

KP Rembertów ul. Plutonowych 6, pok. 21
 

tel. 47 723-24-04

600-997-642

dzielnicowy.rembertow5@ksp.policja.gov.pl

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub 47 723 68 42.

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Chełmżyńska/Powroźnicza

 

  • zdiagnozowane zagrożenie

naruszanie przepisów porządku publicznego: zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, zakłocanie porządku i wypalanie ognisk na terenie boiska oraz przyległym terenie rekreacyjnym

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Ograniczenie lub wyeliminowanie popełnianych wykroczeń

 

  • okres realizacji planu

 

od 01.07.2021 roku do 31.12.2021 roku