asp. Piotr Przysiadka - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

asp. Piotr Przysiadka

Data publikacji 07.04.2010

Rejon 3

asp. Piotr Przysiadka

KP Rembertów ul. Plutonowych 6 pok. 21

tel. 47 723-24-16, 47 723-24-09

600-997-620

dzielnicowy.rembertow3@ksp.policja.gov.pl

 

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub 47 723 68 42.

 

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa  ul. Czerwonych Beretów 11

  • zdiagnozowane zagrożenie

Łamanie przepisówporządkowytch: zaśmiecanie, zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu na terenie lasku brzozowego

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

       Ograniczenie lub wyeliminowanie popełnianych wykroczeń

  • okres realizacji planu

od 01.07.2021 roku do 31.12.2021 roku