mł.asp. Łukasz Leszczyński - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

mł.asp. Łukasz Leszczyński

Data publikacji 07.04.2010

Rejon 2

mł.asp. Łukasz Leszczyński

KP Rembertów ul. Plutonowych 6,

tel. 47 723-24-14, 47 723-24-09

600-997-908

dzielnicowy.rembertow2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub 47 723 68 42.

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Chruściela 28

  • zdiagnozowane zagrożenie

Naruszanie przepisów porządkowych:zaśmiecanie, zakłócanie i spożywanie alkohou na terenie skweru-parku

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Ograniczenie, wyeliminowanie popełnianych wykroczeń

  • okres realizacji planu

od 01.07.2021 roku do 31.12.2021 roku