Kontakt - Komenda - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Kontakt

KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA VII

04-007 Warszawa
ul. Grenadierów 73/75

 

Telefony:
oficer dyżurny (22) 603-76-55

pomocnik oficera dyżurnego  (22) 603-76-62

Fax:

(22) 603-75-44
 
Adres do korespondencji elektronicznej
 
e-mail: komendant.krp7@ksp.policja.gov.pl
 
(pocztę na ten adres odbieramy w dni powszednie w godz. 08:00 - 16:00, w nagłych przypadkach proszę o kontakt  z oficerem dyżurnym jednostki)

Komendant przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 17:00.

Sekretariat Komendanta,
tel.(22) 603-76-10

Zespół kontroli ( komórka ds. skarg i wniosków ) KRP Warszawa VII
tel.(22) 603-83-90

 

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII

kom. Joanna Węgrzyniak

tel.służbowy (22) 603 86 35
tel.komórkowy 691-497-987

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 22-603-86-35.
 
W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udzieli Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Oficer prasowy udziela odpowiedzi wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/