mł. asp. Rafał Rumik - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

mł. asp. Rafał Rumik

Data publikacji 07.04.2010

Rejon 5

sierż. sztab. Rafał Rumik

KP Rembertów ul. Plutonowych 6, pok. 21
 

tel. (22) 603-24-04

600-997-642

dzielnicowy.rembertow5@ksp.policja.gov.pl

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub (22) 603 68 42.

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Żołnierska

  • zdiagnozowane zagrożeni

Naruszanie przez kierujących przepisów ruchu drogowego poprzez nie stosowanie się do znaków drogowych poziomych i pionowych oraz             przekraczanie dozwolonej prędkości i nielegalne wyścigi samochodowe i motocyklowe.

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Ograniczenie liczby popełnianych wykroczeń poprzez wzmożone kontrole wskazanego miejsca przez funkcjonariuszy Policji i wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem

  • okres realizacji planu

od 21.07.2018 roku do 21.01.2019 roku