mł. asp. Rafał Rumik - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

mł. asp. Rafał Rumik

Data publikacji 07.04.2010

Rejon 5

sierż. sztab. Rafał Rumik

KP Rembertów ul. Plutonowych 6, pok. 21
 

tel. 47 723-24-04

600-997-642

dzielnicowy.rembertow5@ksp.policja.gov.pl

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub 47 723 68 42.

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Marsa 59

 

  • zdiagnozowane zagrożenie

, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecaiei akty wadalizmu

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Ograniczenie lub wyeliminowanie popełnianych wykroczeń

 

  • okres realizacji planu

 

od 23.01.2020 roku do 22.07.2020 roku