sierż. szt. Marcin Kieszkiewicz - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

sierż. szt. Marcin Kieszkiewicz

Data publikacji 07.04.2010

Rejon 4

sierż. szt. Marcin Kieszkiewicz

KP Rembertów ul. Plutonowych 6

 tel. (22) 603-24-16, (22) 603-24-15

 600-997-627

dzielnicowy.rembertow4@ksp.policja.gov.pl

 

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub (22) 603 68 42.

Priorytety dzielnicowego:

rejon nr 4

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Marsa-Płatnerska

  • zdiagnozowane zagrożenie

Naruszenie zasad i przepisów dotyczących ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

       Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem

  • okres realizacji planu

od 27.01.2019 roku do 27.06.2019 roku