sierż. szt. Marcin Kieszkiewicz - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

sierż. szt. Marcin Kieszkiewicz

Data publikacji 07.04.2010

Rejon 4

sierż. szt. Marcin Kieszkiewicz

KP Rembertów ul. Plutonowych 6

 tel. 47 723-24-16, 47 723-24-15

 600-997-627

dzielnicowy.rembertow4@ksp.policja.gov.pl

 

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub 47 723 68 42.

Priorytety dzielnicowego:

rejon nr 4

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Marsa/Płatnerska

  • zdiagnozowane zagrożenie

    , spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

      Ograniczenie, wyeliminowanie popełnianych wykroczeń

  • okres realizacji planu

od 28.01.2020 roku do 28.07.2020 roku