mł. asp. Piotr Przysiadka - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

mł. asp. Piotr Przysiadka

Data publikacji 07.04.2010

Rejon 3

mł. asp. Piotr Przysiadka

KP Rembertów ul. Plutonowych 6 pok. 21

tel. (22) 603-24-16, (22) 603-24-09

600-997-620

dzielnicowy.rembertow3@ksp.policja.gov.pl

 

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub (22) 603 68 42.

 

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Konwisarska-Gawędziarzy-Chruściela

  • zdiagnozowane zagrożenie

Naruszanie zasad i przepisów dotyczących ładu i porządku publicznego i spożywania alkoholu, zaśmiecania

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

      

       Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem

  • okres realizacji planu

od 04.02.2019 roku do 03.07.2019 roku