st. sierż. Andrzej Osial - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

st. sierż. Andrzej Osial

Data publikacji 07.04.2010

Rejon 2

sierż.Andrzej Osial

KP Rembertów ul. Plutonowych 6,

tel. (22) 603-24-14, (22) 603-24-09

600-997-908

dzielnicowy.rembertow2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub (22) 603 68 42.

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Chruściela 102

  • zdiagnozowane zagrożenie

Naruszanie przez kierujących przepisów ruchu drogowego poprzez nieprawidłowe parkowanie pojazdów, blokowanie ruchu na skrzyżowaniu

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem

  • okres realizacji planu

od 20.01.2018 roku do 19.07.2018 roku