Dzielnicowi

sierż.sztab. Katarzyna Wacławiak

Data publikacji 07.04.2010

Rejon nr 1

szierż. sztab. Katarzyna Wacławiak

Komisariat Policji Warszawa Rembertów

Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII

 ul. Plutonowych 6, pok. 21

tel.  (22) 603-24-04

600-997-824

dzielnicowy.rembertow1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub (22) 603 68 42.

 

Priorytety dzienicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Al. Sztandarów

  • zdiagnozowane zagrożenie

Naruszanie przez kierujących pojazdami przepisów ruchu drogowego poprzez nie stosowanie się do znaków drogowych poziomych i pionowych oraz przekraczanie dozwolonej prędkości

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem

  • okres realizacji planu

od 19.07.2018 roku do 19.01.2019 roku