Kierownictwo

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Rembertów

kom. Andrzej Pełka

Nadkomisarz Andrzej Pełka urodził się 12 października 1976 roku w Częstochowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1997 roku w Oddziałach Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Od 1999 roku pracował w Komisariacie Policji Warszawa Wawer na stanowiskach wykonawczych komórek patrolowo- interwencyjnych oraz dzielnicowych. W 2003 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII, gdzie zajmował się problematyką nieletnich i patologii. W 2009 objął stanowisko Kierownika Referatu ds. Nieletnich i Patologii, a następnie w 2012 awansował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

W 2015 objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Z dniem 1 czerwca 2015 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Rembertów.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Pasjonuje się sportem i wędkarstwem.