st. asp. Stanisław Siwek - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

st. asp. Stanisław Siwek

Data publikacji 04.03.2010

Rejon 5

st. asp. Stanisław Siwek

05 – 075 Warszawa


ul. Władysława Raczkiewicza 21,


tel. 22-603-24-21

600-997-686

dzielnicowy.wesola5@ksp.policja.gov.pl

 

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub (22) 603 24 21.

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Gościeniec 158, pry sklepie ŻABKA

  • zdiagnozowane zagrożenie

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym.

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem.

  • okres realizacji planu

od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku