st. asp. Stanisław Siwek - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

st. asp. Stanisław Siwek

Data publikacji 04.03.2010

Rejon 5

st. asp. Stanisław Siwek

05 – 075 Warszawa


ul. Władysława Raczkiewicza 21,


tel. 22-603-24-21

600-997-686

dzielnicowy.wesola5@ksp.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112