st. asp. Stanisław Siwek - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

st. asp. Stanisław Siwek

Rejon 5

st. asp. Stanisław Siwek

05 – 075 Warszawa


ul. Władysława Raczkiewicza 21,


tel. 22-603-24-21

600-997-686

dzielnicowy.wesola5@ksp.policja.gov.pl