st. asp. Artur Zielski - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

st. asp. Artur Zielski

Data publikacji 04.03.2010

Rejon 4

 asp. Artur Zielski

05 – 075 Warszawa


ul. Władysława Raczkiewicza 21,


tel. 22-603-24-21,22 603-39-39

600-997-709

dzielnicowy.wesola4@ksp.policja.gov.pl

 

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub (22) 603 76 55.

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Warszawa osiedle Stara Miłosna ul. Cieplarniana strona zachodnia do ul. Wawerskiej

  • zdiagnozowane zagrożenie

kradzieże pojazdów do których dochodzi na parkingach osiedlowych i po posesjami.

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Ograniczenie liczby skradzionych pojazdów

  • okres realizacji planu

od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku