Dzielnicowi

zastęstwo pełni asp. Piotr Murawski

Data publikacji 04.03.2010

Rejon 2

zastępstwo pełni asp. Piotr Murawski

ul. Władysława Raczkiewicza 21,

05 - 075 Warszawa

                                                                                                         tel. 22 603-24-21,  22 603-39-46                                                                                                                                

   600-997-601

dzielnicowy.wesola2@ksp.policja.gov.pl

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub (22) 603 24 21.

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Plac Wojska Polskiego 114- przy sklepie GROSZEK

  • zdiagnozowane zagrożenie

Spożywanie alkoholu w niedozwolonym miejscu

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem

  • okres realizacji planu

od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku