Dzielnicowi

zastęstwo pełni asp. Piotr Murawski

Rejon 2

zastępstwo pełni asp. Piotr Murawski

ul. Władysława Raczkiewicza 21,

05 - 075 Warszawa

                                                                                                         tel. 22 603-24-21,  22 603-39-46                                                                                                                                

   600-997-601

dzielnicowy.wesola2@ksp.policja.gov.pl