asp. Piotr Murawski - Dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Dzielnicowi

asp. Piotr Murawski

Data publikacji 04.03.2010

Rejon 1

 asp. Piotr Murawski

05 – 075 Warszawa


ul. Władysława Raczkiewicza 21,

tel. (22) 603-39-46

    600-997-911

dzielnicowy.wesola1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub (22) 603 24 21.

Priorytety dzielnicowego:

  • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Wspólna 22 – skwer

  • zdiagnozowane zagrożenie

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz dewastacja mienia

  • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem

  • okres realizacji planu

od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku