Kierownictwo

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Wesoła

nadkom. Józef Myjak

Nadkomisarz Józef Myjak urodził się 1973 r. w Łącku. Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Do Policji wstąpił w lutym 1995 r. i przez cały okres jest związany z garnizonem stołecznym. Służbę początkowo pełnił w Komendzie Rejonowej Policji Praga Północ, następnie w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Stołecznej Policji. W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII pełni służbę od kwietnia 2000 r. Na początku w komórce patrolowo – interwencyjnej, następnie jako dzielnicowy. W maju 2007 objął stanowisko kierownika Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Warszawa Wawer. Kolejnymi stanowiskami były: w sierpniu 2009 r. kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego i Wywiadowczego Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Wawer, w marcu 2011 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Wawer i w wrześniu 2011 r. Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. W listopadzie 2017 r. objął funkcję Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wesoła Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Odznaczony Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Medalem Srebrnym za długoletnią służbę. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Pasjonuje się sportem, przyrodą i motoryzacją.