Kierownictwo

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Wesoła

podkom. Andrzej Luty

Podkomisarz Andrzej Luty urodził się 1975 r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Edukacji Obronnej i Bezpieczeństwa Publicznego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Do Policji wstąpił w lutym 1998 r. i przez cały czas jest związany z garnizonem stołecznym. Służbę początkowo pełnił w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym, a następnie w Wydziale dw. z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji.

W latach 2005-2018 związany z Komisariatem Policji Warszawa Białołęka. W czasie tych 13 lat odbył liczne szkolenia oraz kursy zawodowe, m.in. o profilu operacyjno-rozpoznawczym, kurs w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków, czy kurs nadzoru nad pracą operacyjną. Służbę pełnił jako specjalista Wydziału Kryminalnego.

15 września 2018 r został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wesoła .

Pasjonuje się motoryzacją oraz historią Polski.