Wydział Kryminalny - Wydziały - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Wydział Kryminalny

Data publikacji 19.11.2009

Naczelnik

Naczelnik:

 asp. sztab. Marcin Kowalewski

Zastępcy naczelnika:

 p.o. podkom. Dorota Bojar

st. asp. Rafał Manowski

tel.: (22) 872-12-52