Wydział Organizacji Służby

Wydział organizacji służby

ul. Umińskiego 22

03-982 Warszawa

tel. (22) 603-88-13, (22) 603-69-72

fax. (22) 603-82-13

 

Naczelnik: nadkom. Rafał Tomczewski

Zastępca Naczelnika: podkom. Piotr Świtała