Wydział Ogólny - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Wydział Ogólny

Wydział Ogólny

Wydział zajmujący się sprawami kadrowo-szkoleniowymi oraz zapewniajcy prawidłowe funkcjonowanie logistyczne jednostki.

Naczelnik:

nadkom. Andrzej Borowski

Zastępca Naczelnika:

p.o. podkom. Agnieszka Pałka

tel. (22) 603-80-01