Wydział Ogólny - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Wydział Ogólny

Wydział Ogólny

Data publikacji 23.02.2009

Wydział zajmujący się sprawami kadrowo-szkoleniowymi oraz zapewniajcy prawidłowe funkcjonowanie logistyczne jednostki.

p.o. Naczelnik:

nadkom.Józef Myjak

Zastępca Naczelnika:

kom. Agnieszka Pałka

sekretariat wydziału:

tel. (22) 603-76-12

fax: (22) 603-81-14