Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Data publikacji 10.02.2009

ul. Grenadierów 73/75

04-077 Warszawa

tel. (22) 603-84-94

fax. (22) 603-82-75

 

Naczelnik:  nadkom. Małgorzata First

Zastępca Naczelnika: podkom. Michał Jakowenko

 Zastępca Naczelnika: kom. Kinga Rączkiewicz-Haloszka