Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Strona znajduje się w archiwum.

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Data publikacji 10.02.2009

ul. Grochowska 169

adres korespondencyjny:

ul. Grenadierów 73/75

04-077 Warszawa

tel. 47 723-68-75

fax. 47 723-76-20

 

 Naczelnik: asp. szt. Norbert Konarski

 Zastępca Naczelnika: podkom. Grzegorz Kocyk