st. asp. Andrzej Piśkorski - Nasi dzielnicowi - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Nasi dzielnicowi

st. asp. Andrzej Piśkorski

Data publikacji 07.04.2010

Rewir II

st. asp.  Andrzej Piśkorski

Wydział Prewencji

Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII

ul.  Umińskiego 22, pok. 313

tel. (22) 603-83-17

600-997-605

dzielnicowy.pragapoludnie12@ksp.policja.gov.pl

UWAGA - podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę zadzwonić pod nr 997, 112 lub (22) 603 76 55.

Priorytety dzielnicowego:

 • konkretna lokalizacja realizacji planu

Warszawa ul. Łukowska 3 i 5

 • zdiagnozowane zagrożenie

Zakłócanie porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu na terenie osiedla

 • zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem

 • okres realizacji planu

od 01.07.2019 roku do 31.12.2019 roku

 

Ulice wchodzące w rejon służbowy dzielnicowego:

 • Dęblińska cała
 • Jubilerska 1/3
 • Kokoryczki cała
 • Lotnicza
 • Łukowska 1 – 9
 • Ostrobramska 2 – 80
 • Płowiecka 2 – 6
 • Rodziewiczówny Marii 1-5
 • Tarnowiecka 2 – 54
 • Zarośla cała