Kierownictwo

Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII

Inspektor Marcin Mielczarek

Inspektor Marcin Mielczarek urodził się 26 maja 1974 roku w Toruniu. Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika.

Do Policji wstąpił w październiku 1994 roku. Przez pierwsze 11 lat związany był z warszawskim Oddziałem Prewencji. Pełnił tam kolejno zdobywane funkcje kierownicze, począwszy od Dowódcy drużyny, plutonu przez Zastępcę Dowódcy Kompanii aż do Dowódcy Kompanii. W roku 2005 rozpoczął służbę w KRP Warszawa VI, najpierw jako zastępca, potem Naczelnik Sekcji Prewencji, a w roku 2007 objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Warszawa Targówek. W roku 2015 został przeniesiony do dalszego pełnienia służby do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Tam zajął stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego, a potem został Komendantem Rejonowym Policji Warszawa IV. Od 5 lipca 2017 roku jest Komendantem Rejonowym Policji Warszawa VII.

Odznaczony Brązową i Srebrną odznaką "Zasłużony Policjant", pasjonuje się dobrą książką, sportem i turystyką.