Kierownictwo

I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII

podinspektor Michał Wójcicki

Podinspektor Michał Wójcicki urodził się 26 grudnia 1978 roku w Staszowie. Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Służbę w Policji rozpoczął w roku 1999. Od początku związany był z północnopraską komendą, a w niej z pionem prewencji. Był dzielnicowym, pełnił służbę w Zespole Organizacji Służby, w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym, którego na Targówku został kierownikiem. Od 2012 roku pełnił służbę jako Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu na Targówku, rok później awansowany na Naczelnika. W 2014 roku został przeniesiony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji. W 2016 roku został Zastępcą Komendanta Komisariatu Warszawa Białołęka. W drugiej połowie roku 2017 rozpoczyna służbę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII, gdzie pełni funkcję Zastępcy Komendanta Rejonowego.

Podinsp. Michał Wójcicki jest żonaty, ma dwoje dzieci, interesuje się dobrym filmem, sportem i turystyką.