Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

Data publikacji 07.02.2020

29 stycznia oraz 5 lutego w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 odbyły się szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych w dzielnicy Praga-Południe. To kolejna wspólna inicjatywa policjantów naszej jednostki, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Oświaty i Wychowania. Tematyka zkoleń dotyczyła procedur związanych z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego, sprawdzenia pirotechnicznego obiektu, wystąpienia sytuacji kryzysowych, współpracy służb oraz podziału kompetencji. Omówiono także zasady dokonywania zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W ramach wspólpracy komendy z delegaturą BBiZK m. st. Warszwawy oraz Urzędem Dzielnicy Praga-Południe po raz kolejny zorganizowane zostało szkolenie adresowane do dyrektorów placówek oświatowych. Cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem, a prowadzącymi byli: podinsp. Marcin Pałka z KRP Warszawa VII oraz Pani Katarzyna Kaźmierczak z Wydziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 

 

nadkom. Joanna Węgrzyniak