Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Edukacyjne spotkanie z uczniami w Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 18.10.2019

W XIII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi policjantki zajmujące się profilaktyką społeczną przeprowadziły pogadanki edukacyjno-profilaktyczne poświęcone tej tematyce. Uczniowi szkoły pzry ulicy Cieplarnianej mieli okazję posłuchać na temat bardzo ważnych zagadnień dotyczących handlu ludźmi, niebezpieczeństw związanych z pracami sezonowymi, podróżami zagranicznymi. Policjantki szczegółowo omówiły współczesne zagrożenia, przestrzegły przed niebezpieczeństwami i wskazały jak ich unikać oraz co robić, gdyby ktoś znalazł się w sytuacji zagrożenia. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się do rozmowy i dyskusji.