Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Trzeźwy kierowca w Rembertowie"

Data publikacji 16.10.2019

Policjanci z komisariatu w Rembertowie wspólnie z pracownikami delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzani Kryzysowego i przy wsparciu Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Rembertów wzięli udział w akcji pn. „Trzeźwy kierowca w Rembertowie”.

Akcję przeprowadzono w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę silnych więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień, jak również szerzenie idei pielęgnowania wartości rodzinnych. Kampania poprzez swoje cele i propagowane treści doskonale wpisuje się w działania prowadzone na terenie dzielnicy Rembertów w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień.

Działania służb polegały na promowaniu bezpiecznych zachowań i „nagradzaniu” kierowców, u których nie stwierdzono alkoholu w wydychanym powietrzu. Założeniem akcji było przeprowadzenie jak największej ilości kontroli kierowców i wyeliminowania z ruchu tych, którzy będą prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu oraz zwrócenie uwagi uczestników ruchu na problem, jakim w dalszym ciągu jest jazda pod wpływem alkoholu.

W wyniku podjętych działań kontroli poddano 56 kierujących. Funkcjonariusze rembertowskiej policji ujawnili jednego kierowcę, który znajdował się pod wpływem alkoholu.

Akcja „Trzeźwy kierowca w Rembertowie” będzie kontynuowana przez cały październik. Patrole Policji wraz z przedstawicielem delegatury BBiZK będą pojawiać się w godzinach porannych w wytypowanych miejscach o wzmożonym natężeniu porannego ruchu pojazdów.

nadkom. Joanna Węgrzyniak/ta/ea