Policyjna edukacja w liceum - Aktualności - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna edukacja w liceum

Data publikacji 15.03.2019

Policjantki zajmujące się profilaktyką społeczną, na zaproszenie pani pedagog z XCIX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta, odwiedziły uczniów tej szkoły i przeprowadziły pogadanki. Tematem spotkań była problematyka bliska młodzieży, między innymi, zagrożenia związane z korzystaniem z internetu, hejtowanie, agresja rówieśnicza, przestępczość narkotykowa. Licealiści mogli posłuchać również o odpowiedzialności karnej ciążącej na osobach popełniających poszczególne przestępstwa. Funkcjonariuszki odpowiadały na wszystkie pytania uczniów, radziły, przestrzegały, a przede wszystkim oddziaływały prewencyjnie i profilaktycznie.