Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na temat przemocy w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki

Data publikacji 11.01.2019

Pracownicy i podopieczni Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Helenów po raz kolejny zaprosili i gościli policjantkę zajmującą się profilaktyką społeczną. St. sierżant Małgorzata Gębczyńska w sposób bardzo profesjonalny, z ogromnym zaangażowaniem oraz doskonałym przygotowaniem pedagogicznym przeprowadziła spotkanie edukacyjne na temat szeroko rozumianego problemu przemocy. Policjantka rozmawiała z poszczególnymi podopiecznymi również indywidualne na temat różnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi oraz przeciwdziałania im. Było to bardzo wartościowe merytorycznie oraz pełne pozytywnej energii da wszystkich uczestników spotkanie.