Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powitaliśmy Zastępcę Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII

Data publikacji 06.11.2018

Wczoraj odbyło się uroczyste przywitanie nadkom. Wojciecha Zozuli, któremu zostały powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII, mł. insp. Marcin Mielczarek przedstawił kadrze kierowniczej nowego komendanta życząc sukcesów, owocnej i przynoszącej satysfakcję służby w KRP Warszawa VII. Nadkom. Wojciech Zozula serdecznie przywitał kadrę kierowniczą, deklarował, że dołoży wszelkich starań, by spełnić oczekiwania przełożonych oraz by współpraca z policjantami KRP Warszawa VII odbywała się na najwyższym poziomie i przynosiła bardzo dobre wyniki w służbie.

A teraz kilka słów o nowym komendancie.

Nadkomisarz Wojciech Zozula do końca października pełnił służbę w KRP Warszawa I na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego i Techniki Kryminalistycznej.

W Policji służy od 2002 roku, przez cały czas związany z pionem kryminalnym i głównie z KRP Warszawa I. Pełnił tam kolejno zdobywane funkcje kierownicze, Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. W latach 2014-2017 roku był Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V. W roku 2017 powrócił do KRP Warszawa I, gdzie objął stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego i Techniki Kryminalistycznej. Od 1 listopada zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII.

Nadkomisarz Zozula jest żonaty, ma dwoje dzieci, interesuje się sportem i dobrym filmem.

Panu komendantowi wszyscy policjanci oraz pracownicy cywilni naszej komendy życzą samych sukcesów, zadowolenia i satysfakcji ze służby w KRP Warszawa VII.