Dbamy o bepieczeństwo - Aktualności - KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dbamy o bepieczeństwo

Data publikacji 14.08.2019

Lato w pełni, trwają wakacje. Jak co roku nie wszystkie dzieci wyjechały na zorganizowany wypoczynek poza Warszawę. Tym, które pozostały w stolicy władze miasta zapewniły możliwość skorzystania z zajęć w ramach programu „Lato w Mieście”. Inicjatywę tę bardzo aktywnie wspierają policjanci oraz pracownicy delegatury BBiZK m. st. Warszawy, którzy również podczas wakacji czuwają i dbają o bezpieczeństwo najmłodszych.

W ostatnich dniach funkcjonariuszki zajmujące się profilaktyką społeczną wspólnie z pracownikiem południowopraskiej delegatury BBiZK m. st. Warszawy odwiedzili szkołę podstawową przy ul.Abrahama. Natomiast w budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII przy ul. Umińskiego 22 gościli dzieci ze szkoły przy Alei Stanów Zjednoczonych.

Podczas tych spotkań dzieci zapoznały się z najważniejszymi zasadami bezpiecznego wypoczynku. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu nad wodą. Uczniowie przypomnieli sobie numery alarmowe oraz jak skutecznie zareagować w sytuacji zaistnienia niebezpieczeństwa.

Chętni mogli obejrzeć elementy umundurowania oraz wyposażenia policjanta do codziennej służby. Na zakończenie spotkań otrzymali odblaski oraz ksiązeczki edukacyjne "Kapitan Wyderka".

Wakacyjne spotkania z dziećmi są po to by odpoczynek od szkoły był radosny i bezpieczny i by wszyscy cali i zdrowi powrócili we wrześniu do szkolnych ławek.

 

 

kp

 • zdjęcie przedstawia korytarz szkolny, funkcjonariusza policji oraz pracownika biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, na podłodze siedzi grupka dzieci i słucha prelekcji
  Dbamy o bepieczeństwo
 • zdjęcie przedstawia korytarz szkolnym, na którym siedzą dzieci i oglądają wyświetlany na ekranie film profilaktyczny
  Dbamy o bepieczeństwo
 • zdjęcie przedstawia korytarz szkolnym an którym znajduje się funkcjonariusz policji, dzieci siedzą na podłodze i oglądają wyświetlany na ekranie film profilaktyczny
  Dbamy o bepieczeństwo
 • zdjęcie przedstawia salę odpraw, na której znajdują się policjantka, pracownik biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz grupa dzieci słuchająca wygłaszanej przez nich prelekcji
  Dbamy o bepieczeństwo
 • na zdjęciu znajduje się pracownik biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz policjantka, stoją przy stole, w kolejce stoją dzieci, którym rozdawane są odblaski i książeczki Kapitan Wyderka
  Dbamy o bepieczeństwo
 • na zdjęciu znajduje się radiowóz policyjny, policjantka i dzieci, które oglądają samochód
  Dbamy o bepieczeństwo