Kontakt

KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA VII

04-007 Warszawa
ul. Grenadierów 73/75

 

Telefony:
oficer dyżurny (22) 603-76-55

pomocnik oficera dyżurnego  (22) 603-76-62

Fax:

(22) 603-75-44
 
Adres do korespondencji elektronicznej
 
e-mail: krp7warszawa@policja.waw.pl
 
(pocztę na ten adres odbieramy w dni powszednie w godz. 08:00 - 16:00, w nagłych przypadkach proszę o kontakt  z oficerem dyżurnym jednostki)

Komendant przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 16:00 do 18:00.

Sekretariat Komendanta,
tel.(22) 603-76-10

Zespół kontroli ( komórka ds. skarg i wniosków ) KRP Warszawa VII
tel.(22) 603-83-90

 

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII

kom. Joanna Węgrzyniak

tel.służbowy (22) 603 86 35
tel.komórkowy 691-497-987

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 22-603-86-35.
 
W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udzieli Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Oficer prasowy udziela odpowiedzi wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prewencji Kryminalnej

sierż. szt. Katarzyna Puszczyk
 
tel.służbowy (22) 603 86 35
 
 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Bookmark and Share
Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę