Kontakt

KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA VII

04-007 Warszawa
ul. Grenadierów 73/75

 

Telefony:
oficer dyżurny (22) 603-76-55

pomocnik oficera dyżurnego  (22) 603-76-62

Fax:

(22) 603-75-44
 
Adres do korespondencji elektronicznej
 
e-mail: krp7warszawa@policja.waw.pl
 
(pocztę na ten adres odbieramy w dni powszednie w godz. 08:00 - 16:00, w nagłych przypadkach proszę o kontakt  z oficerem dyżurnym jednostki)

Komendant przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 16:00 do 18:00.

Sekretariat Komendanta,
tel.(22) 603-76-10

Zespół kontroli ( komórka ds. skarg i wniosków ) KRP Warszawa VII
tel.(22) 603-83-90

 

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII

kom. Joanna Węgrzyniak

tel.służbowy (22) 603 86 35
tel.komórkowy 691-497-987

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 22-603-86-35.
 
W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udzieli Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Oficer prasowy udziela odpowiedzi wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

Zespół do spraw profilaktyki społecznej:

mł. asp. Katarzyna Puszczyk
asp. Ilona Czarkowska
 
tel.służbowy (22) 603 86 35
 
 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Bookmark and Share
Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę